,

A siker kulcsa

Mindig vannak mélyebb összefüggések életünk eseményei mögött. Általában azért nem látjuk ezeket, mert máshová koncentrálunk. A fejünkben vagyunk, nem a szívünkben. Amikor a fejünkben vagyunk, megyünk az elképzeléseink és ambícióink után. Minél hamarabb és minél többet akarunk. Amikor a szívben vagyunk, az olyan, mint amikor egy templomban imádkozunk, de nem kérünk, hanem köszönetet mondunk azért, amink van. Ez a hála az, ami megnyit minket még többre.

Megtanultam, ahhoz, hogy az életben győztes légy, egyetlen dolgot kell legyőznöd: önmagadat. És ha győzni akarsz, kockáztatnod kell ebben a küzdelemben, akkor is, ha nem látod, hová vezet ez a belső ösvény. Bíznod kell abban, hogy az Élet oda fog vezetni, “ahol” lenned kell.

De nem elég csupán a vak optimizmus, tudatos kockázatvállalás kell. Ha valóban hiszel a sikeredben, az azt jelenti, hogy elkötelezett vagy abban, hogy sikerrel járj. Ha a kudarcban hiszel, akkor a kudarcnak kötelezted el magad, és haladásod közben mindig megmutatkozik, hogy melyikben vagy valóban elkötelezett. Ha a kudarcban, az mindig meg fog akadályozni abban, hogy sikerrel járj. Ez a belső hozzáállás az, ami mindig meghatározza az életünkben, hogy sikeresek leszünk vagy sikertelenek. Ez nem csupán optimizmus, ez egy tudatos döntés arról, hogy melyiknek kötelezzük el magunkat. Mert az fog megvalósulni! Az élet mindig megadja azt, amire vágyunk, akkor is, ha ezek a vágyak tudattalanok bennünk. Így teremtünk magunknak poklot vagy mennyországot.

Az élet sosincs ellenünk, az mindig értünk van. Csak sokszor nem értjük Isten logikáját, ezért azt gondoljuk, hogy az nincs is. De van, csak azért nem látjuk, mert a fókuszt valami másra élesítettük, és körülötte minden más homályban marad. A mi fogalmainkat jóról és rosszról, sikerről és kudarcról, az előnyökről és hátrányokról túlságosan eltorzítják a múltunk tapasztalatai, a hiedelmeink, a vágyaink és az elképzeléseink arról, hogy a dolgoknak hogyan kellene megtörténniük. Ez az egó útja. De az csak egy elme program, ami túlélésre lett kalibrálva. Csak ezt az egyetlen célt ismeri, ez a magja. Minden gondolatát, és döntését ez motiválja, ez gerjeszti a félelmeit, bizonytalanságát, és ez készteti védekezésre. Az egó mindenben és mindenkiben potenciális ellenséget lát, akitől meg kell védenie magát. Ez az ősi életösztön uralja az egész elménket. Ez a program késztet, hogy az életünket védekezésben és küzdelmekben éljük. És nem is tudjuk, hogy ez csupán egy tudattalan túlélési program, amivel tudatosan együtt lehet működni. A programra szükség van, de arra nincs, hogy az irányítsa az életünket. Mi adunk neki elsődleges prioritást azzal, hogy átengedjük neki az irányítást és vakon (tudattalanul) követjük az utasításait. Az elme utasításait. Mert nem ismerünk más lehetőséget, nem ismerjük a “másik oldalt”, a tudatosságot. Aki megismeri, annak 180 fokot fordul az élete.

Először egy szemléletváltás következik be, majd lassan az egész személyiség struktúra átalakul és másképp kezdünk el működni az életünkben. Továbbra is ott van az egónak nevezett program, de már nem domináns. Néha még beavatkozik, de a legtöbbször sikerül irányítani azt és vele együttműködve harmóniát és békét teremteni a belső világunkban, ami azután elkerülhetetlenül megnyilvánul a mindennapi életünkben is.

Ebből a nézőpontból, az Életben nincsenek hibák, téves utak, rossz döntések, csak tapasztalatok, és fejlődés. Bármi történik, az tanít és formál és a célja az, hogy önmagunk teljességének megélése felé vigyen. A cél mindig ez, csak olyan apró lépésekkel haladunk, hogy nem láthatjuk át, hogyan kapcsolódnak életünk eseményei egymáshoz, és a nagyobb képhez. Ezt csak akkor láthatjuk, ha néha hátralépünk, mint a festő a vászontól. De ehhez hajlandóság kell. Hajlandónak kell lennünk látni, azaz tudatosnak lenni. A látást alap helyzetben el akarjuk kerülni. Mert félünk meglátni az igazságot. Mert az fájhat, mivel rámutat a nézőpontunk tévedéseire és hézagaira, arra, amit el akartunk kerülni, hogy lássuk. Ezért inkább becsukjuk a “harmadik szemünket” és megyünk a fejünk után. Ebből a makacsságunkból kell engedni néha annak érdekében, hogy megláthassuk a nagyobb képet. Azután újra szabaddá válik az út előttünk.

2018 Is The Year of The New Beginning – Switch From The Mind To The Heart

1/1/2018 1:01 (CET)

The year of 2018 is the year of 11:11 energy and of the new beginning, reminds us, not only the individual but the collective sense too, that the current situation is not sustainable and innovate is needed. Innovative thoughts, endeavors and directions which can change our old mindset and open us for a new approach.

Looking back over the past years, we can see the importance of this new one because if we do not do everything to increase the awareness of Mankind, then generations yet unborn and our Earth will suffer the consequences of our inaction.

System of the education, global political guidelines, economy, human and animal rights are based on obviously obsolete views/theories. In order to avoid disasters and to promote sustainable development, we need to search for new resources and solutions with common force. To do this, we must first become aware of the objective reality of our present situation. We should not turn away from the facts which are already knocking on our doors forcing us at least let us turn our look at there. There where we’ve never been to dare to watch because we thought we were powerless, too small, and too less to make any change. This is not true! We do not even think about with how little how much we can do for each other and our Earth!

If your heart calls for action, follow me this year as well and let us explore our opportunities together, how we can take care of each other and what we can do for Each other, for our Earth and for the Animals so we can be part of the creation of a more loving, peaceful, healthier world.

I’m waiting for everyone here on my RENEWED website and Facebook page with new subjects and contents!

I WISH A HAPPY AND FRUITFUL 2018 TO MY FAMILY, MY DEAR, MY FRIENDS, MY EVERY ACQUAINTANCES, AND ALL LIVING BEING OF THE EARTH!    

PEACE, NAMASTE   

Kyara Joyce spiritual writer, mindfulness mentor, environmental-and animal welfare activist. 

(I apologize for the inexact English translation! )

,

2018 az új kezdet éve – Kapcsolj át az elméről a szívre

2018.01.01. 1:01

A 2018-as év a 11:11 energiájának, az új kezdetnek az éve nem csak egyéni, de kollektív értelemben is arra emlékeztet, hogy a jelenlegi helyzet nem fenntartható, újításra van szükség. Újító gondolatokra, törekvésekre és irányokra, amelyek megváltoztathatják a régi, elavult gondolkodásmódunkat, és megnyithatnak minket egy új szemléletre.

Az elmúlt évekre visszatekintve láthatjuk, milyen fontos most ez az új, mert ha nem teszünk meg mindent az Emberiség tudatosságának növelése érdekében, akkor az eljövendő generációk és Földünk fogják elszenvedni tétlenségünk következményeit.

A globális oktatás, a politikai irányelvek, a gazdálkodás, az emberi és állati jogok rendszere nyilvánvalóan elavult nézetekre épül. A katasztrófák elkerülése és a fenntartható fejlődés érdekében új erőforrásokat és megoldásokat kell keresnünk közös erővel. Ehhez először is tudatosítanunk kell magunkban a jelen helyzetünk objektív realitását. Nem fordulhatunk el a tényektől, amelyek már ajtóinkon kopogtatnak arra kényszerítve, hogy legalább fordítsuk oda a tekintetünket, oda, ahová eddig sosem mertünk nézni, mert azt gondoltuk, tehetetlenek, túl kicsit, és túl kevesen vagyunk ahhoz, hogy bármilyen változást elérjünk. Ez nem igaz! Nem is gondolnánk milyen kevéssel, milyen sokat tehetünk egymásért és a Földünkért!

Ha a szíved tettre hív, akkor kövess engem idén is, és fedezzük fel együtt a lehetőségeinket, azt, hogyan vigyázhatunk egymásra, és mit tehetünk Egymásért, a Földünkért, és az Állatokért, hogy részesei lehessünk egy szeretettelibb, békésebb, egészségesebb világ megteremtésének.

Itt, a MEGÚJULT honlapomon és Facebook oldalamon várok mindenkit új témákkal és tartalmakkal!

BOLDOG 2018-AT KÍVÁNOK CSALÁDOMNAK, KEDVESEMNEK, BARÁTAIMNAK, MINDEN ISMERŐSÖMNEK ÉS A FÖLD MINDEN ÉLŐLÉNYÉNEK! 

BÉKE, NAMASTE   

Kyara Joyce spirituális író, mindfulness mentor, környezet-és állatvédelmi aktivista.  ♻️