2018 Is The Year of The New Beginning – Switch From The Mind To The Heart

1/1/2018 1:01 (CET)

The year of 2018 is the year of 11:11 energy and of the new beginning, reminds us, not only the individual but the collective sense too, that the current situation is not sustainable and innovate is needed. Innovative thoughts, endeavors and directions which can change our old mindset and open us for a new approach.

Looking back over the past years, we can see the importance of this new one because if we do not do everything to increase the awareness of Mankind, then generations yet unborn and our Earth will suffer the consequences of our inaction.

System of the education, global political guidelines, economy, human and animal rights are based on obviously obsolete views/theories. In order to avoid disasters and to promote sustainable development, we need to search for new resources and solutions with common force. To do this, we must first become aware of the objective reality of our present situation. We should not turn away from the facts which are already knocking on our doors forcing us at least let us turn our look at there. There where we’ve never been to dare to watch because we thought we were powerless, too small, and too less to make any change. This is not true! We do not even think about with how little how much we can do for each other and our Earth!

If your heart calls for action, follow me this year as well and let us explore our opportunities together, how we can take care of each other and what we can do for Each other, for our Earth and for the Animals so we can be part of the creation of a more loving, peaceful, healthier world.

I’m waiting for everyone here on my RENEWED website and Facebook page with new subjects and contents!

I WISH A HAPPY AND FRUITFUL 2018 TO MY FAMILY, MY DEAR, MY FRIENDS, MY EVERY ACQUAINTANCES, AND ALL LIVING BEING OF THE EARTH!    

PEACE, NAMASTE   

Kyara Joyce spiritual writer, mindfulness mentor, environmental-and animal welfare activist. 

(I apologize for the inexact English translation! )

,

2018 az új kezdet éve – Kapcsolj át az elméről a szívre

2018.01.01. 1:01

A 2018-as év a 11:11 energiájának, az új kezdetnek az éve nem csak egyéni, de kollektív értelemben is arra emlékeztet, hogy a jelenlegi helyzet nem fenntartható, újításra van szükség. Újító gondolatokra, törekvésekre és irányokra, amelyek megváltoztathatják a régi, elavult gondolkodásmódunkat, és megnyithatnak minket egy új szemléletre.

Az elmúlt évekre visszatekintve láthatjuk, milyen fontos most ez az új, mert ha nem teszünk meg mindent az Emberiség tudatosságának növelése érdekében, akkor az eljövendő generációk és Földünk fogják elszenvedni tétlenségünk következményeit.

A globális oktatás, a politikai irányelvek, a gazdálkodás, az emberi és állati jogok rendszere nyilvánvalóan elavult nézetekre épül. A katasztrófák elkerülése és a fenntartható fejlődés érdekében új erőforrásokat és megoldásokat kell keresnünk közös erővel. Ehhez először is tudatosítanunk kell magunkban a jelen helyzetünk objektív realitását. Nem fordulhatunk el a tényektől, amelyek már ajtóinkon kopogtatnak arra kényszerítve, hogy legalább fordítsuk oda a tekintetünket, oda, ahová eddig sosem mertünk nézni, mert azt gondoltuk, tehetetlenek, túl kicsit, és túl kevesen vagyunk ahhoz, hogy bármilyen változást elérjünk. Ez nem igaz! Nem is gondolnánk milyen kevéssel, milyen sokat tehetünk egymásért és a Földünkért!

Ha a szíved tettre hív, akkor kövess engem idén is, és fedezzük fel együtt a lehetőségeinket, azt, hogyan vigyázhatunk egymásra, és mit tehetünk Egymásért, a Földünkért, és az Állatokért, hogy részesei lehessünk egy szeretettelibb, békésebb, egészségesebb világ megteremtésének.

Itt, a MEGÚJULT honlapomon és Facebook oldalamon várok mindenkit új témákkal és tartalmakkal!

BOLDOG 2018-AT KÍVÁNOK CSALÁDOMNAK, KEDVESEMNEK, BARÁTAIMNAK, MINDEN ISMERŐSÖMNEK ÉS A FÖLD MINDEN ÉLŐLÉNYÉNEK! 

BÉKE, NAMASTE   

Kyara Joyce spirituális író, mindfulness mentor, környezet-és állatvédelmi aktivista.  ♻️